STROKOVNI TIM

Strokovni tim sestavljamo socialne pedagoginje, ki imamo raznolik nabor znanj in izkušenj dela z mladostniki in odraslimi s čustvenimi in vedenjskimi težavami, odvisniki, socialno ogroženimi, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z duševnimi in avtističnimi motnjami ter gluhimi in naglušnimi. Smo tudi avtorice številnih strokovnih prispevkov s področja socialne in predšolske pedagogike.

Andreja L. Gazvoda, svetovalna delavka na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana 

Strokovnjakinja na področju dela z gluhimi in naglušnimi (opravljena 4. stopnja slovenskega znakovnega jezika) ter osebami z avtistično motnjo. Opravljeno izobraževanje za Zagovornika – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic ter sodelavka pri izvajanju programa Čustveno opismenjevanje v vzgojno izobraževalnih procesih.

Kira Lončar, učiteljica za dodatno strokovno pomoč na OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Strokovnjakinja na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike. Članica slovenske vodilne ekipe mednarodnega projekta »Anti-bullying strategies in schools«. Opravljeno izobraževanje programa CAP – program za preventivo nasilja in zlorabe otrok.

Sanja Rot, učiteljica za dodatno strokovno pomoč na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Strokovnjakinja na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike z vedenjskimi in učnimi težavami; poznavanje ustreznih prilagoditev in didaktičnih pripomočkov za lažje in hitrejše usvajanje učne snovi.

Neža Sodnik, učiteljica za dodatno strokovno pomoč na OŠ Orehek Kranj

Strokovnjakinja na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike z vedenjskimi in učnimi težavami; poznavanje ustreznih prilagoditev in didaktičnih pripomočkov za lažje in hitrejše usvajanje učne snovi.

Maša Sternad, vzgojiteljica predšolskih otrok v zasebnem Varstvu otrok Vrhovci

Strokovnjakinja na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ter psihosocialnega svetovanja glede vzgojnih, partnerskih in družinskih vprašanj (podpora in svetovanje pri uvajanju otrok v vrtec, spodbujanju otrokovega razvoja po posameznih področjih, razreševanju čustvenih in vedenjskih težav ter težav s področja družinske dinamike in odnosov).