REFERENCE

(1) Status humanitarne organizacije.

(2) Status društva, ki deluje v javnem interesu.

(3) Priznanje in nagrada za delo na področju socialnega varstva.

(4) Priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt.

(5) Sofinanciranja programa v mestni občini Koper od leta 2014 dalje.

 

Advertisements