DEJAVNOSTI

Strokovna pomoč za mladostnike in odrasle, ki se srečujejo z izzivi na področju čustvovanja, vedenja in socialnega vključevanja:

Podpora pri razvijanju komunikacije in socialnih veščin, predelovanju osebnih stisk in ponavljajočih vzorcev vedenja, vključevanju v skupnost, urejanju stanovanjskih in zaposlitvenih težav.

Strokovna pomoč je namenjena osebam med in po prestani kazni zapora, osebam s težavami odvisnosti ter osebam s težavami v duševnem zdravju.

Individualna in skupinska svetovanja s področja:
  • Vzgoje in izobraževanja.
  • Partnerskih in družinskih odnosov.
  • Osebnostnega in profesionalnega razvoja.

Strokovna pomoč je namenjena vsem zainteresiranim posameznikom in skupinam.

Strokovna pomoč za otroke in mladostnike s težavami na področju učenja:

Splošne učne težave, do katerih pride zaradi sledečih vzrokov: znižanih intelektualnih sposobnosti, težav v socialno-emocionalnem prilagajanju (čustvene težave), pomanjkanja motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti, socialno-ekonomske prikrajšanosti.

Specifične učne težave, ki so nevrofiziološko pogojene in se kažejo s težavami ali zaostanki na področjih: pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije (jezik, govor), branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti, čustvenega dozorevanja. Vrste specifičnih težav: disleksija, diskalkulija in specifične težave pri matematiki, dispraksija, neverbalne specifične težave, specifični primanjkljaji na področju jezika, motnje pozornosti (s hiperaktivnostjo).

Strokovna pomoč je namenjena vsem zainteresiranim posameznikom in skupinam.

 

 

 

 

Advertisements