Pomen in vrednost prostovoljnega dela v zavodih za prestajanje kazni zapora

Prostovoljno delo v društvu Prestop zainteresiranim posameznikom predstavlja delovno-učno bazo, v okviru katere dobijo priložnost, da se spoznajo z uporabniki, ki so storilci kaznivih dejanj. Pri delu z njimi se lahko preizkusijo v vodenju vzgojno-izobraževalnih delavnic in obvladovanju skupinske dinamike. Učijo se postavljati meje osebnega prostora, razvijati občutljivost za potrebe uporabnikov in jih hkrati usklajevati … Nadaljuj z branjem Pomen in vrednost prostovoljnega dela v zavodih za prestajanje kazni zapora

Prednovoletna predstava za zaprte osebe

Društvo Prestop, ki z zaprtimi osebami in pristojnimi institucijami sodeluje v uresničevanju vizije sodobnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema, je ob izteku leta 2012 v sklopu delavnic »Zate, zame, za nas« organiziralo prednovoletno predstavo za zaprte osebe. Priprave na predstavo so stekle že v mesecu novembru 2012. Ker dejavnosti društva Prestop potekajo po načelu … Nadaljuj z branjem Prednovoletna predstava za zaprte osebe

Shizofren prispevek o shizofreni situaciji

Sodobne (ali so tudi napredne, se je vredno vprašati) oblike življenja in čas, ki ga porabimo za organizacijo le tega, od posameznika in posledično družbe, kateri pripada, terjajo tehten premislek o ciljih, načelih in vrednotah, za katere si prizadeva(mo). Ni dobro, če je refleksija osebnega in družbenega delovanja zgolj birokratski opravek in dolžnost, ki jo … Nadaljuj z branjem Shizofren prispevek o shizofreni situaciji

Pisni prispevek za bilten strokovnega srečanja z naslovom »SODELOVATI IN SE POVEZOVATI«

Vizija sooblikovanja sodobnega zaporskega socialno-kulturnega sistema, ki se zdi v danem prostoru, času in sistemu na eni strani težje dostopna in uresničljiva, na drugi strani pa ravno zaradi tega atributa toliko večji izziv, da se z njim spopademo, nas je združila pod okrilje društva za penalno in postpenalno obravnavo Prestop. Sestavljamo ga študentke in diplomantke … Nadaljuj z branjem Pisni prispevek za bilten strokovnega srečanja z naslovom »SODELOVATI IN SE POVEZOVATI«

Utrinek: Sodelovati in se povezovati

... se je glasil naziv strokovnega srečanja, ki smo se ga na povabilo ZPKZ Ig dne 28.11. 2012 udeležile članice društva Prestop. Pobuda za srečanje je prišla s strani Generalnega urada RS za izvrševanje kazenskih sankcij v sodelovanju z zavodi za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) ter Prevzgojnim domom Radeče. Visokoleteč namen srečanja se ni izneveril … Nadaljuj z branjem Utrinek: Sodelovati in se povezovati

Kazensko-pravni sistem v Sloveniji

Že pisanje uvodnih mislih, ki se jih na začetku odpiranja tako specifične teme, kot je kazensko pravni sistem in z njim v tesnem sorodstvu povezan sistem penalnih institucij, spodobi in velja zapisati, povzroči določeno stopnjo psihofizičnega neugodja, zaradi česar zastane dih in beseda nikakor ne steče. Še toliko težje je, če pišeš v vlogi zunanjega … Nadaljuj z branjem Kazensko-pravni sistem v Sloveniji

Psihosocialno delo z osebami, ki prestajajo kazen zapora

Odgovor na vprašanje, zakaj sodelovati z osebami, ki prestajajo zaporno kazen, katero so si prislužili, nekateri bolj in drugi manj premišljeno, tvega, da bo požel plaz očitajočih pogledov in namršenih obrazov, pogosto ob strumni spremljavi neustavljivega toka misli, ki so prežete z negativizmom usmerjenim na kršilce kazensko pravnega sistema in zakonov, ki določajo, kaj je … Nadaljuj z branjem Psihosocialno delo z osebami, ki prestajajo kazen zapora

Razpotja

"Vsepovsod v življenju so razpotja. Sleherni človek stoji enkrat na začetku, na razpotjih - to je njegova popolnost, brez njegove zasluge. Kje stoji na koncu - kajti na koncu je nemogoče stati na razpotjih - je njegova izbira in njegova odgovornost." Soren Kierkegaard, danski filozof in teolog.