Zid med njimi in nami

Preko izkušenj z izvajanjem delavnic v zavodih za prestajanje kazni zapora smo se prostovoljci društva Prestop marsikaj dragocenega naučili in spoznali.

Spoznanje, da nikoli ne bomo do potankosti razumeli, kako pravzaprav je živeti zaprt med zidovi, ki ti jemljejo ne le fizično, temveč tudi osebno, duševno svobodo, je eno izmed tistih, ki nas vsakič znova postavi na realna tla – le izkušnja odvzema prostosti na lastni koži je namreč tista, ki lahko prebije zid med njimi in nami. Tako se je izjalovil marsikateri poizkus, da bi se zaprtim osebam približali z empatičnim odnosom, preko katerega smo jim želeli sporočiti, da jih  razumemo in sočustvujemo z njihovo stisko. Četudi se pri izvajanju penalne obravnave držimo načela, da zaprtih ne pomilujemo in nanje ne gledamo z vidika žrtev sistema, kot se pogosto doživljajo sami, se določeni stopnji osebne, sočustvujoče bližine ne moremo izogniti. S takšnim odnosom jim namreč omogočimo, da verbalizirajo svoje stiske in razmišljanja, jih podelijo v skupini z drugimi ter si izmenjajo mnenja, poglede in načine spoprijemanja z odvzemom prostosti.

Čas bivanja v zavodih za prestajanje kazni zapora obsojeni doživljajo na različne načine; pri večini je moč zaznati intenzivno čustvo jeze, usmerjeno tako nase kot na okoliščine bivanja v zavodu, manjši pa je delež tistih, ki kazen prestaja umirjeno, ga izkoristi za dodatno izobraževanje, osebnostno rast in načrtovanje bolj kakovostne prihodnosti. Tako prvi kot drugi svoje kaznivo dejanje praviloma obžalujejo, bodisi zaradi škode, ki so jo z njim povzročili oškodovanim, bodisi zaradi posledic, ki so jih zaradi kršenja zakonov doletele, oziroma zaradi kombinacije obojega navedenega. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, organizirane s strani zavoda ali zunanjih sodelavcev, so po besedah zaprtih oseb nujno potrebne in koristne, ne zgolj z vidika razbremenitve, temveč tudi (in predvsem) z vidika ustvarjanja okoliščin, ugodnih za vzpostavitev in razvoj procesa resocializacije kot enega temeljnih namenov prestajanja zaporne kazni.

Na drugi strani zidu, na strani izvajalcev delavnic v zavodih, je doživljanje procesa penalne obravnave raznoliko. Lahko rečemo, da je naš prispevek v to področje udejstvovanja kompenzatorne narave, saj dopolnjuje in nadgrajuje že obstoječ sistem obravnave storilcev kaznivih dejanj. Občasno se zgodi, da takšen položaj od nas terja nehvaležno nalogo usklajevanja načel in strategij dela z zaprtimi, saj smo se na eni strani zavezani držati zavodskih pravil in smernic dela, na drugi strani pa se ne smemo oddaljiti od vizije penalne obravnave, ki smo si jo zastavili kot avtonomna, nevladna organizacija na področju penalne in (v prihodnosti) postpenalne obravnave. Omenjena dvotirnost našega dela povzroča nekaj nejasnosti in dvomov tudi zaprtim osebam, saj nas včasih doživljajo kot podaljšano roko zaporskega sistema, misleč, da z izvajanjem delavnic želimo pridobiti vpogled v t. i. zaporniško podzemlje in individualne karakteristike ter vedenjske vzorce posameznikov, ki bi jih nadalje uporabili (zlorabili) za vplivanje na proces njihove obravnave. Takšno prepričanje je zmotno, prav tako pa se in se bomo tudi v prihodnosti izogibali vsem silam, ki bodo imele interes vplivati na naše delo v tej smeri.

Zidovi med njimi in nami so obstajali v preteklosti, obstajajo danes in bodo tudi v prihodnosti, ostaja zgolj vprašanje časa in količine vloženega truda, do kje smo jih pripravljeni in jih sploh lahko porušimo. Dobrobit zaprtih oseb in doprinos k razreševanju njihovih življenjskih situacij ob upoštevanju njihovih izhodiščnih položajev sta poglavitna cilja, ki ju moramo zasledovati, če želimo učinkovito razvijati sisteme pomoči in v njih nastopiti kot zaupanja vreden nosilec procesa resocializacije in reintegracije zaprtih oseb.

 

Sternad Maša, društvo Prestop

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s