Pisni prispevek za bilten strokovnega srečanja z naslovom »SODELOVATI IN SE POVEZOVATI«

Vizija sooblikovanja sodobnega zaporskega socialno-kulturnega sistema, ki se zdi v danem prostoru, času in sistemu na eni strani težje dostopna in uresničljiva, na drugi strani pa ravno zaradi tega atributa toliko večji izziv, da se z njim spopademo, nas je združila pod okrilje društva za penalno in postpenalno obravnavo Prestop. Sestavljamo ga študentke in diplomantke socialne pedagogike, ki v sodelovanju s prostovoljci, zainteresiranimi za to področje udejstvovanja, prispevamo znanje, spretnosti in energijo, potrebno za uresničevanje humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema. S skrbno načrtovanimi, organiziranimi in strukturiranimi dejavnostmi stremimo k udejanjanju sledečih ciljev;

• razvijanje in uvajanje novih standardov in pristopov na področju psihosocialnega dela z zaprtimi osebami in osebami po prestani kazni zapora (v nadaljevanju uporabniki),

• spodbujanje povezovanja strokovnjakov, prostovoljnih  delavcev in uporabnikov s  ciljem razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb storilcev kaznivih dejanj s strani pristojnih državnih in nedržavnih ustanov ter organizacij,

• spodbujanje aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa uporabnikov,

• razširjanje repertoarja možnosti za osebno rast, oblikovanje samopodobe uporabnikov,

• destigmatizacija uporabnikov.

Naš trenuten obseg dela zajema izvajanje vzgojno-izobraževalnih delavnic v ZPKZ v Ljubljani, na odprtemu oddelku Ig ter v ZPKZ Ig. Prizadevamo si za kvalitetno in raznovrstno paleto dejavnosti, ki jih v sodelovanju in v dogovoru skupaj z zaprtimi osebami oblikujemo na način, ki izpostavlja pomembnost medosebnega odnosa kot temeljnega orodja procesa pomoči posamezniku. Naše aktivnosti oblikujemo po načelu aktivne participacije uporabnika, saj menimo, da je to ugodna podlaga za spodbujanje posameznikovega aktivnega in avtonomnega upravljanja s svojim življenjem ter prevzemanja polne odgovornosti za potek njegove življenjske poti. Z intervencijami v življenjski prostor posameznika se trudimo spodbujati spremembe na treh ključnih področjih; kognitivnem, emocionalnem in vedenjskem. Stremimo k zagotavljanju čim širše perspektive razumevanja in razreševanja problemskih situacij posameznika, pri čemer svoj prispevek vidimo zgolj kot enega izmed sestavnih delov širše meddisciplinarne celote. Izogibamo se zaverovanosti v strokovno ekspertizo in ne verjamemo v mit o magičnem vsevednežu, ki lahko z nekaj posegi in izrečenimi besedami reši vso dialektiko posameznikove eksistence.

V prihodnosti si želimo naše udejstvovanje razširiti na celotno mrežo zavodov za prestajanje kazni zapora v Sloveniji, saj menimo, da zgolj kazen odvzema prostosti kršilcem kazensko pravnega sistema ne prinaša želenih sprememb v smeri omejevanja in reduciranja pojavnosti kriminalitete. Še več, menimo, da odvzem prostosti brez primerne psihosocialne pomoči v času prestajanja kazni ter po izpustu zgolj še dodatno hromi posameznikove možnosti, da bi se v prihodnosti vključil v socialno okolje na družbeno sprejemljiv način.

Pozdravljamo sodelovanje zunanjih institucij z zavodi za prestajanje kazni zapora ter izmenjavo izkušenj, mnenj in znanj s področja, ki išče alternative in dopolnitve obstoječim oblikam obravnave zaprtih oseb. Hkrati upamo, da bodo naše združene sile prispevale k prepotrebnim premikom v smeri takšnega kazensko pravnega sistema, ki bo ne le kaznoval, temveč tudi doprinesel k aktivnemu spodbujanju takšnega delovanja posameznika, ki je v skladu z družbenimi normami in zakoni.

BILTEN STROKOVNEGA SREČANJA

90904N_IntroSketch_2

Maša Sternad, društvo Prestop

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s