Kazensko-pravni sistem v Sloveniji

Že pisanje uvodnih mislih, ki se jih na začetku odpiranja tako specifične teme, kot je kazensko pravni sistem in z njim v tesnem sorodstvu povezan sistem penalnih institucij, spodobi in velja zapisati, povzroči določeno stopnjo psihofizičnega neugodja, zaradi česar zastane dih in beseda nikakor ne steče. Še toliko težje je, če pišeš v vlogi zunanjega opazovalca, ki se useda pod težo bremena, povzročeno s strani dejstva, da nikoli ne veš, kdo vse bo prebral vrstice za teboj in s kakšne pozicije družbeno političnega gledišča bo zrl v napisano. Vrednotil. Posploševal. Kritiziral. Idealiziral. To vendarle počnemo vsi, saj si na tak način organiziramo naš notranji svet doživljanja in ga oblikujemo po podobi, ki je za nas sprejemljiva in funkcionalna. Osebe, zaprte v zavodih za prestajanje kazni zapora po Sloveniji (podobno usodo si seveda delijo tudi vsi ostali zaprti po svetu), so nemalokrat tarče, v katere ciljajo z ostrimi puščicami kritik in obtožb, posledice česar na dolgi rok vplivajo na oblikovanje raznovrstnih stereotipov in predsodkov pred populacijo, ki krši kazensko pravni sistem. Ne motimo se, če ugotovimo, da je skupni imenovalec puščic, poslanih v tarčo, največkrat tisti, ki vso svojo pozornost usmerja zgolj na kršilca družbenih norm, brez zavedanja, da so družbeni pojavi družbena dejstva in jih je potrebno na tak način tudi obravnavati. Družbeni pojavi se namreč oblikujejo kot odnosi med ljudmi, zaradi česar jih ne moremo proučevati s perspektive posameznika. V društvu Prestop, ki smo ga v letošnjem letu ustanovile študentke socialne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani, se omenjenih izhodišč zavedamo, zato želimo na svojsten način prispevati k razvijanju sodobnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema, ki je tudi del vizije Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Poslanstvo našega društva je sodelovanje z zaprtimi osebami ter njihovimi svojci, v prihodnosti pa želimo svoje udejstvovanje razširiti tudi na področje postpenalne obravnave, ki ima v Sloveniji obilo nerazvitega potenciala. Ko sodelujemo z zaprtimi osebami, si venomer postavljamo vprašanja, na kakšen način lahko prispevamo svoja znanja in izkušnje v smeri, da bi bilo psihosocialno delo z zaprtimi osebami organizirano in izpeljano na način, ki bi prispeval k opolnomočenju te družbene skupine in ki bi ponudil takšno obliko sodelovanja, v kateri bi bil poudarek na lastni aktivnosti posameznika ter prevzemanju odgovornosti za lastno življenje. Zavzemamo se za razvijanje in uvajanje novih standardov in pristopov na področju psihosocialnega dela z zaprtimi osebami, želimo si učinkovitejšega povezovanja med strokovnimi delavci, nevladnim sektorjem ter zaprtimi, s ciljem boljše komunikacije in ustreznejšega poznavanja potreb storilcev kaznivih dejanj. Menimo, da je to ugodna podlaga za razvijanje takšne oblike sodelovanja, ki bi osebam, ki prestajajo kazen zapora, ponudila možnost razširjanja repertoarja možnosti za osebno rast in razvoj, pridobivanje novih znanj in veščin, ki lahko doprinesejo k spodbujanju takšnega družbenega delovanja, ki je v skladu z družbenimi normami in zakoni kazensko pravnega sistema. Z našim delovanjem želimo ozavestiti misel, da je kršenje družbenih norm zgolj simptom, za ukvarjanje s katerim sicer potrošimo obilo energije in nenazadnje tudi finančnih sredstev, ne doprinese pa k razreševanju temeljnih vzrokov in dejavnikov, ki so v prvi vrsti odgovorni za pojav kriminalitete. Zdi se, da aktualna družbeno politična situacija negativno vpliva na vsesplošno družbeno delovanje in mišljenje ter zgolj ustvarja ozračje, v katerem bo ljudi, ki se znajdejo v psihosocialnih stiskah, vse več. Vse več pa je tudi humanitarnih organizacij, ki zaradi vztrajno hirajočega državnega proračuna vse težje sledijo potrebam pomoči potrebnih in so vse težje kos nastajajočim družbenim problemom. Hkrati so tudi same kadrovsko in finančno podhranjene, kar jih sili v iskanje alternativnih možnosti za lastno preživetje, s čimer pa se oddaljijo od prvotnih namenov humanitarnosti ter postajajo same sebi namen. Tudi nam se včasih prikrade misel, da domet naših intervencij ne seže dlje od prijaznih pogledov in pozitivnih komentarjev na naše delovanje, saj na žalost ne posedujemo čudežnih rešitev za nastalo situacijo, se pa trudimo in iščemo načine za pristopanje k sočloveku z odnosnega, enakovrednega in vključujočega nivoja.

V tem letu smo prvič vstopile v prostore ZPKZ Ljubljana na odprtem oddelku na Igu. Dogovori v zvezi s potekom in vsebino delavnic so potekali z go. Hermino Androjna, ki nas je toplo sprejela in nam priskočila na pomoč tudi pri pridobivanju potrebnega materiala za delavnice. Ker smo nevladna prostovoljska organizacija, smo vesele vsakršne pomoči in prispevka v smeri podpore pri izvajanju interaktivnih delavnic. Vsebino slednjih smo načrtovale v skladu z željami in interesi fantov, ki so se odzvali povabilu k sodelovanju z našim društvom. Uvodno srečanje smo začele s predstavitvijo društva in pravil, ki se jih je potrebno držati, da bi naše sodelovanje steklo čim bolj prijetno in koristno za vse udeležene. Slednje je namreč moč zagotoviti predvsem z medsebojnim spoštovanjem, upoštevanjem sogovornika in njegovega mnenja ter komunikacijo, ki dopušča vsakemu posamezniku možnost in priložnost, da svobodno izrazi svoje izkušnje in prepričanja. Eno izmed osrednjih vodil našega druženja je tudi to, da je udeležba popolnoma prostovoljna in lahko posameznik prekine sodelovanje, v kolikor tekom srečanj ugotovi, da mu oblika ali vsebina delavnic ne odgovarja. Od namena našega delovanja se oddaljimo v primerih, ko posamezniki izpostavijo svojo izkušnjo z odvzemom prostosti in na nas apelirajo, da pristopimo na njihovo stran in vplivamo na proces njihove obravnave, zato se tovrstnim pozivom in pogovorom izogibamo. V nadaljnjem poteku uvodne delavnice smo organizirale družabno igro, preko katere smo se med seboj spoznali in hkrati zabavali, saj so fantje izrazili predvsem željo po tovrstni obliki druženja. Z izdelavo časopisnega kolaža o sebi, s katerim smo nadaljevali preostanek delavnice, smo ciljale na to, da se udeleženci zazrejo vase in izpostavijo svoje lastnosti, hkrati pa vadijo veščine nastopanja in komuniciranja, poslušanja ter timskega dela. Na evalvaciji so fantje povedali, da so veseli našega obiska, izpostavili pa so tudi želje glede vsebin naslednjih delavnic, med katerimi so prevladovale družabne igre, debata in t.i. igre brez meja. Ta interesna področja smo realizirale v naslednjih delavnicah. Družabna igra Activity je poskrbela, da smo prebudili naše sive celice, vadili veščine učinkovitega komuniciranja, risanja, pantomimo in skupinskega dela ter se ob tem še pošteno nasmejali in sprostili. Delavnico debate smo organizirale na temo cestno prometnih predpisov, kjer smo udeleženci poleg osvežitve znanja s področja cestnega prometa med seboj podelili tudi osebne izkušnje z morebitnimi neželenimi razpleti v prometu ter z njimi povezano uporabo drog in alkohola. Podeljene izkušnje so bile iztočnica za zanimiv in poučen pogovor, pri katerem smo imeli udeleženci priložnost, da razmislimo o našem vedenju na cesti ter pri tem vključimo pomemben vidik odgovornosti do soljudi, s katerimi se znajdemo v prometu. Sklepna delavnica v tem sklopu je potekala na prostem, kar je pozitivno vplivalo na klimo dogajanja, saj smo se na poletnem soncu dodobra razigrali na igrah brez meja. Manjkalo ni ne timskega duha in ne poskusov kršenja pravil igre, ki smo jih vztrajno zatirali in se spodbujali k poštenemu sodelovanju. Ko se je naš čas druženja iztekal, smo se zazrli v vsa naša pretekla druženja, podelili kritike in pohvale ter hkrati načrtovali vsebino naslednjega sklopa delavnic, ki se bo zvrstil v drugi polovici ter v prihodnjem letu. V prihodnje načrtujemo dokončanje mozaika na dvorišču ter vrsto drugih interaktivnih dejavnosti, s katerimi bo vsak izmed nas prispeval svoj košček k sliki, ki si kljub omejeni svobodi in teži prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, želi biti tista, ki bo slikala in čakala na boljši, lepši jutri.

    Sternad Maša, društvo Prestop

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s